Restoranje

Een horecaproject dat werkt!

Restoranje levert veel deelnemers een baan op.
Soms de baan van hun dromen. Meer dan 50% vond uiteindelijk een reguliere baan in een goed horecabedrijf. Het gaat over mensen die bij de start van de training een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het betreft jongeren en ouderen tussen de 16 en 50 jaar. Het zijn mensen die uit zichzelf niet zo gemakkelijk (weer) aan een baan komen.

Restoranje zoekt en vindt banen op maat.
In een vroeg stadium werken onze ‘Prinsen en Prinsessen van Oranje’ al voor gasten. Daardoor wordt snel duidelijk op welk niveau ze straks kunnen insteken in het bedrijfsleven. Er zijn deelnemers die beginnen als aankomend horeca-assistent. Sommigen starten na de training als zelfstandig werkend kok. Anderen halen het niveau kok, gastvrouw, ober of barista en groeien door.

Restoranje combineert vaktechniek met persoonlijk begeleiding. We nemen serieus dat het om veranderingsprocessen gaat; het gaat om meer dan ‘een baantje vinden’. Het is ‘chef worden in je eigen leven’ en bouwen aan het begin van een nieuwe loopbaan. Trainers geven niet snel op. Bovendien blijven we, op verzoek, coachen als de ‘Prins of Prinses van Oranje’ al werk heeft (coaching on the job).