Restoranje

Werken in een café-restaurant, ongeacht je leeftijd?

Je krijgt een korte training in een echt café-restaurant. De training bestaat uit een combinatie van horecavaardigheden en persoonlijke begeleiding. Je bedient de gasten èn kookt voor ze. Vanaf de start ga je samen met de trainers al op zoek naar werk in een ander horeca bedrijf. Via een stage leer je dat bedrijf kennen. De training blijft doorlopen, en je volgt ook een cursus Sociale Hygiene. Als de snuffelstage bevalt is er de mogelijkheid om langere tijd stage te lopen. Als dit goed gaat, volgt daarna een regulier arbeidscontract van 6 maanden.

Tijdens de training kàn je:

Weer in je werkritme komen, je kwaliteiten laten zien, werkbegeleiding krijgen, je kwaliteiten ontwikkelen, in een team werken, je oriënteren op de horeca, voorbereid worden op een opleiding, kennismaken met de horeca in een echt café restaurant, trainen van gastgerichtheid, oefenen met sollicitatiegesprekken, ervaring ontwikkelen in een professionele keuken en ondersteund worden richting werk.

Wat wij vragen van u:

Je spreekt redelijk goed Nederlands, zodat u gasten te woord kunt staan.
Je heeft geen bezwaar tegen onregelmatige werktijden zoals die in de horeca gebruikelijk zijn.
Je bent gemotiveerd en gezond.
Je ziet er verzorgd uit en bent correct in je gedrag.