Restoranje

Meer weten?

Geinteresseerden voor de training kunnen zich aanmelden via klantmanagers
van DWI en jongerenloket.
Voor verdere vragen: stuur onderstaand formulier in of bel 06-16788853 of 06-30171287.

Naam:
Tel.nr:
Email:

Vragen of opmerkingen:

Dit veld niet invullen: